Meadow Quartet | Malinowski/Piwowarczyk/Skowroński/Stokowski | fot. Rafał Podgórski | ? Meadow Quartet 2009

Meadow Quartet | Malinowski/Piwowarczyk/Skowroński/Stokowski | fot. Rafał Podgórski | ? Meadow Quartet 2009